Posts Tagged ‘newsmill’

Centerkvinnorna, LUF och RUT

29 november 2012

Två artiklar på Newsmill väckte mitt intresse i dag. Centerkvinnornas förbundsordförande skriver om Annie Lööf och betyg, och vice ordföranden i LUF Storstockholm om RUT och läxhjälp.

Centerkvinnornas budskap är i och för sig riktigt. Det behövs fler starka förebilder för unga kvinnor. Sättet som Gunilla Hjelm kommer fram till den slutsatsen, däremot, var kanske inte helt riktigt. Artikeln svarar på Jenny Madestams uttalanden kring toppolitikers betyg. Nu var ju aldrig tesen i den intervjun att det var hennes egna åsikter, men en reflektion om samhället. Så poängen var väl att kommentera den bild i samhället som handlar om hur viktigt det är att ha jobbat i verkligheten, viktigare än att ha lång fartstid i akademia osv. Att Hjelm sedan övertolkar detta till en man-mot-kvinna-fråga är ännu märkligare. Det handlade om betyg, inte kön. Men för all del, det är svårt att vara oense med slutsatsen.

Joar Forssell från LUF skriver i sin tur ett försvar av RUT på läxhjälp. RUT har ju diskuterats en del på sistone. Forssell har rätt i en sak: Att barn av akademikerföräldrar eller från familjer med hög socioekonomisk status inte är de som har störst behov av läxhjälp. Men nu är frågan ändå om RUT är en bra åtgärd. Statistiken rent allmänt visar ju att det framför allt är höginkomsttagare som utnyttjar RUT. Motsatsen av den målgrupp man här försöker nå, alltså. ”Bland barnfamiljer var det 10 gånger vanligare med RUT-avdrag i gruppen med de högstainkomsterna än i gruppen med de lägsta inkomsterna. […] Av den totala skattereduktionen för RUT gick 64 procent till den fjärdedel av hushållen som hade högst inkomster i respektive hushållstyp. 7 procent gick till den fjärdedel av hushållen som hade lägst inkomster.” (SCB, Välfärd nr. 1 2011, s. 5)

Men bara för att akademikerbarn inte nödvändigtvis behöver läxhjälp, betyder inte att dessa familjer automatiskt kommer avstå. Jag har en känsla av att detta primärt kommer gynna hög- och medelklassbarn, och inte de som därmed behöver det mest. Tyvärr. Den debatt som nu har uppstått kring RUT är riktig att ta. Det är faktiskt skillnad på att anställa en städare och en bartender. Att gå så långt som att kräva ett förbud, som S vill, är jag inte med på. Men regeringens företrädare bör reflektera över utvecklingen och statistiken över vilka målgrupper som använder RUT.

Annonser