Archive for oktober, 2012

Opsteltens brev – en farosignal

20 oktober 2012

12 september hölls det nyval i Nederländerna. Sedan dess har den sedvanliga processen med att hitta en passande, bred koalition pågått. På grund av valresultatet förhandlar socialdemokraterna (PvdA) och de liberalkonservativa (VVD) om en storkoalition, utan att ha passerat stadium 2 i processen. Än så länge sitter därför den förra regeringen med VVD och kristdemokratiska CDA kvar.

På måndagen (15 oktober) skickade expeditionsministärens justitieminister, Ivo Opstelten (VVD) ett brev till det nederländska parlamentet (Tweede Kamer) med uppgifter om planerade åtgärder kring cyberkriminalitet. Åtgärderna ska stärka polisen och rättsvårdande myndigheter i kampen mot cyberkriminalitet, men kan sägas att gå längre än så.

I sammandraget kan man nämligen läsa att den nederländska regeringen föreslår följande åtgärder  (översatt från nederländska):

– Intrång i datorer (geautomatiseerde werken) och installering av tekniska hjälpmedel för att upptäcka allvarliga former av cyberkriminalitet, (bl.a. mjukvara som kan upphäva kryptering)
– Fjärrgenomsökning av data från ett datamedium, oavsett var lagringsmediet befinner sig geografiskt, i enlighet med reglerna och överenskommelserna om internationell rättslig medverkan (international judicial assistance),
– Fjärrförstörning av data från ett datamedium, oavsett var lagringsmediet befinner sig, och i enlighet med reglerna och överenskommelserna om internationell rättslig medverkan

Om man, som jag, tycker den mer traditionella undersökningsmetoden buggning är ingripande och tämligen riskfylld, är de här åtgärderna ännu mer riskfyllda. Jo, den nederländska ministern framhåller att hänsyn ska tas till proportionalitet, subsidiaritet och den personliga integriteten till de drabbade. Tyvärr har dessa lovnader hörts förut, och används fortfarande som motvikt när mycket ingripande åtgärder genomförs.

En del i förslagen är tydligen att polisen anser sig sakna rätt verktyg för att bekämpa cyberkriminalitet. Lösningen på detta tycks vara att tillåta hemliga husrannsakningar och, ännu värre, att på avstånd radera data. Visst, här nämner man barnporr som exempel på material som redan raderats från TOR-nätverket. Men det är en principiellt farlig väg att gå, att ge rätt att radera andra människors privata datafiler. I verkliga livet kunde vi aldrig tänkts oss att privata saker i människors hem försvann och raderades, men på Internet verkar det vara fullt befogat. Och nödvändigt. Dessa åtgärder ska dessutom kunna utföras utanför Nederländernas gränser, för att komma åt material som lagras i molntjänster. Som molntjänstanvändare finns alltså stor anledning till oro. Utöver den oro som redan finns för att materialet lagras i ”fel” land.

En majoritet i parlamentet har enligt TV-stationen NOS gett regeringen stöd i att polisen behöver ges större befogenheter. Hur långt man är villig att gå, vet jag inte. Men jag tycker inte det är rätt, oavsett hur långt man sträcker personlig integritet, att säga ja till dessa åtgärder. Vad blir då nästa steg?

Annonser