Archive for augusti, 2012

Omdömeslöst av Lambertz

20 augusti 2012

Dagens juridiska nyhet är helt klart justitierådet Göran Lambertz’ uttalanden om mordutredningarna och -domarna kring Therese Johannessen och Johan Asplund. Det är rätt anmärkningsvärt att en person som sitter som domare i Högsta domstolen går ut offentligt och överprövar en hovrättsdom. Svea hovrätt har i separata beslut beviljat Sture Bergwall resning och friat honom från dessa mordåtal. Lambertz menar att domstolen inte bedömt vissa bevisföremål riktigt. Denna typ av offentlig överprövning har jag inte sett förut, och inte från ett justitieråd. Då bör man ha omdömet att vara försiktig med uttalanden som kan kasta misstankar på friade personer.

Svea hovrätts dom i Johan Asplund-fallet föll 17 augusti i år. Allmänt sett kan en dom överklagas inom tre veckor från det att den meddelades. Nu framlades inga bevis från åklagaren i den nya huvudförhandlingen (som därmed aldrig blev av), men rent teoretiskt finns fortfarande en möjlighet för att ärendet går upp i HD. Domen har ännu inte vunnit laga kraft. Det gör uttalandena också häpnadsväckande. Han uttalar sig om ett ännu icke avslutat mål.

Nu har jag inte läst Hannes Råstams bok. Eller någon av förundersökningarna. Så jag har inga förutsättningar för att värdera om Lambertz har rätt eller inte. Till Svenska Dagbladet säger Lambertz att

Jag säger inte heller om han är skyldig, jag pekar bara på den starka bevisningen.

Naturligtvis inte. Men säger man att det finns ”övertygande bevisning”, så går det ganska långt i riktning av att tingsrätten hade rätt som dömde honom. Han är inte skyldig, men han är ändå misstänkt. Och det offentligt.

I Aktuellt-debatten med Leif GW Persson sa Lambertz också följande (00:27):

En felaktig slutsats är att det här betyder att han är oskyldig, att han absolut inte har gjort något, att det är fastslaget att han är oskyldig. Det vet alla som kan det här med brottmål, att det är en ganska stor skillnad mellan det att vara förklarad oskyldig, och det att inte vara förklarad skyldig.

Så medan han citeras i SvD på att ”jag säger inte om han är skyldig”, säger han i Aktuellt att det är fel att han är oskyldig. Så Sture Bergwall är inte skyldig, men heller inte oskyldig, enligt Lambertz. Vad är Sture Bergwall då?

Plus det häpnadsväckande uttalandet om att det är stor skillnad på oskuld och icke-skuld. Om man diskuterar den rätt subjektiva storleken ”sanningen” kan man ju lika så mycket vara oskyldig och dömd som skyldig och friad. Domstolarna är intressanta i det hänseendet. Men domstolarna och domarna styrs ändå av oskuldspresumtionen. Envar skal anses oskyldig tills det motsatta är bevisat. Det står till och med i EMKRs rättegångsartikel (art. 6). Det Lambertz gör är att sätta oskuldspresumtionen ur spel och på bakgrund av den ”objektiva” sanningen rättfärdiggöra en mordanklagelse mot en friad person. En person som har en mänsklig rättighet att behandlas som oskyldig. Eftersom Lambertz som justitieråd behandlar såväl brottmål som resningsärenden skulle jag gärna önska att han klargjorde vad han menar. I rättsväsendet är det inte skillnad mellan oskyldiga och icke-skyldiga. Och det borde inte vara så heller.

Slutsatsen av detta blir nog en offentlig granskningskomission om Quick-ärendena. Den måste gå til botten med anklagelserna om vanvård och rättsliga övergrepp. Den måste granska om Christer van der Kwast gjorde rätt som väckte åtal. Om Seppo Penttinens förhörsmetoder är acceptabla. Om Birgitta Ståhles och Säters sjukhus’ terapi uppfyller de standarder som rimligen kan förväntas av en rättspsykiatrisk anstalt. Om Claes Borgström förfarade rätt som försvarare. Jämfört med Thomas Olsson finns det rätt mycket som tyder på motsatsen. Och inte minst om Göran Lambertz som JK gjorde rätt när han avvisade en egen utredning om Asplund-fallet.

Den får inte täcka över oegentligheter. Det förtjänar varken Sture Bergwall eller det svenska rättsväsenet. Och det förtjänar inte föräldrarna och de anhöriga till de försvunna eller avlidna människorna i den här historien.

EDIT: Lambertz har uppenbarligen satt sig in i fallen genom samtal med Christer van der Kwast, Seppo Penttinen och Claes Borgström. Det säger ganska mycket om de slutsatser han kommit fram till. Alla dessa personer, ja även Borgström var ju drivande i att fälla Bergwall för mord. Det han har kommit fram till återspeglar lika mycket vad de kom fram till. Och hårdnackat påstår än i dag.

Annonser