Tre SD-kvinnor: Abortlagstiftningen är oetisk


”Fokus bör inte ligga på att få en oetisk svensk abortlagstiftning att omfatta ännu fler människor i ännu fler länder.” Så inleds Newsmill-artikeln som SD-kvinnorna Therese Borg, Hanna Wigh och Julia Kronlid har skrivit. Den mejslar tydligt ut SD:s politik i abortfrågan, som det enda partiet som ”vill värna de ofödda barnens rättigheter”.

Bakgrunden är en annan artikel där Åsa Regnér i Expressen i mellandagarna förespråkar subventionerade aborter för kvinnor från länder där aborter idag är förbjudna eller kraftigt begränsade. Detta vill inte Borg m.fl. vara med om.

Enligt abortlagen har kvinnan självbestämt abort fram till fostret fyllt 18 veckor. Därefter får abort endast göras om Socialstyrelsen samtycker. Och samtycke får inte lämnas om fostret kan antas att vara livsdugligt utanför livmodern. 2010 gjordes 37 693 aborter. Författarna kallar dessa foster genomgående för ”barn”. Det som är intressant är de fakta som Socialstyrelsen tagit fram. 78 procent av alla aborter 2010 skedde före 9:e graviditetsveckan, klart före fostret blir livsdugligt (då menar jag utanför livmodern). Något under 10 procent görs efter 12:e veckan, och har faktiskt minskat marginellt jämfört med 1983. 2010 lämnades 498 ansökningar om sen abort in, och 90,4 procent beviljades av Rättsliga rådet. De 37 000 barn som författarna talar om, stämmer inte. Det torde i så fall heller vara närmare 450 barn.

Personligen tycker jag aborträtten måste balanseras. Både mellan barnets och kvinnans rättigheter. Det låter enkelt, men jag tycker ändå att kvinnan ska ha rätt att bestämma fram till dess att barnet kan överleva utanför livmodern. Det är en livlig debatt om när ett foster blir ett barn, och när ett foster blir så levande att det ska ha egna rättigheter till liv. Det är en viktig, och svår etisk fråga. De barn som fötts och överlevt tidigast, föddes nästan 22 veckor efter att de började utvecklas, och någonstans vid 24-28 veckor går den medicinska 50 %-gränsen (50 % chans att överleva). Man måste förhålla sig till statistiken, även om det blir mycket tal och kall matematik. Vilka rättigheter ska ett foster (eller ofött barn som författarna kallar dom) ha? Rätten att bestämma över sin egen kropp?

Då uppstår på en gång ett annat problem: Om fostret inte är livsdugligt så kan inte den här rättigheten enligt min mening vara rätt och rimlig att ta upp. Om ett 15 veckor gammalt foster implicit ska kunna säga till sin mamma att ”jag vill leva” kunde man i teorin ha tänkt sig en situation där mamman sagt ”okej, men då får du överleva på egen hand”. Vilket ett sådant foster sannolikt inte kan. Fostrets rätt till eget liv blir illusoriskt när det enbart kan få liv genom mamman. Att ge den så stor vikt att mammans rätt till självbestämmande över eget liv och egen kropp blir underordnad, kan jag inte förstå.

Det mest upprörande i författarnas artikel är deras slutsatser av de internationella abortlagarna.

Istället för att visa respekt för andra europeiska länders mindre liberala syn på abort och istället för att reflektera över om det är svensk abortlagstiftning som borde förändras, fördömer hon (Regnér) dessa länders synsätt och lagar och påstår att de förnekar kvinnors rätt till sina egna kroppar.

Faktum är att många abortlagar stammar ur en djupt kristen tro där fostret per definition får egna rättigheter vid dag 0, som inte tar hänsyn till kvinnans egna åsikter. Har du blivit gravid, är det ett fel som du som kvinna inte får rätta till utan måste leva med. Om vi i Sverige skulle ta seden efter latin-amerikanska länder, Irland m.fl. så innebär det ett steg tillbaka från kvinnornas rättigheter. Men det betyder också att vi tar ett steg i en ytterst religiös riktning, i ett land där det inte finns någon statskyrka och majoriteten av kristna är protestanter.

Att angripa abortlagstiftningen i andra länder i syfte att ge kvinnor rätt till sina egna kroppar är därmed jämförbart med att lindra symptomen istället för att bota sjukdomen. Ska kvinnors rättigheter säkras borde fokus ligga på att föra ett respektfullt samtal, både inom Sverige och med andra länder, om förbättringar av det förebyggande arbetet för att hindra oönskad graviditet.

Naturligtvis måste fokus ligga på preventivmedel. Det kan vara värt att påpeka att många katolska länder som just har en hård lagstiftning, har en motsvarande hård linje i förhållande till preventivmedel. Där är sjukdomen inte sex utan preventivmedel, utan sex utan reproduktivt syfte. Men att tro att preventivmedel ensamt kan lösa problemen är naivt enligt min mening. Då abortlagen infördes 1974 menade många att den skulle öppna för en dominoteori: Kvinnor skulle nu sluta använda preventivmedel och hellre abortera otaliga foster. Statistiken visar att aborttalen legat förhållandevis stabilt i jämförelse med faktiska födelsetal. Det har med andra ord inte skett någon explosion.

Fokus ska inte ligga på att få en i många avseenden oetisk svensk abortlagstiftning att omfatta ännu fler människor i ännu fler länder.

Oetiskt på vilket sätt? Att Socialstyrelsen måste godkänna varenda abort som hotar att döda ett annars livsdugligt foster? Att ge en moder och fader möjligheten att rätta till ett kanske livsavgörande misstag?

Det intressanta med SD:s förslag är att abort efter 12:e veckan ska kräva samtycke från Socialstyrelsen. Det betyder att ungefär 4 000 abortfall måste ansökas om hos Socialstyrelsen. Samtidigt ser vi att Socialstyrelsen samtycker i 90 procent av fallen där fostret har fyllt 18 veckor. Att Socialstyrelsen skulle vara fruktansvärt återhållsam med att just samtycka i fall där fostret är yngre, och dessutom inte livsdugligt, tror jag inte på. Det måste vara önsketänkning från SD:s sida.

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: