Nationella prov och betygssättning


Jan Björklund har presenterat nya förslag för att bekämpa betygsinflation. DN:s Johannes Åman har två förslag som Björklund inte tog med, i sin kolumn.

 Den ena är att nationella prov ska anonymiseras och inte rättas av elevernas egna lärare utan av lärare på andra skolor. Den andra är att lärare ska ges mer träning i och tid för bedömning och betygsättning.

Jag kunde inte sagt det bättre själv. Om ett prov ska vara standardiserat och nationellt, borde det absolut vara så att de rättas av andra än skolans lärare. Jämför med examen (åtminstone examen i Norge, där jag har tagit dom) där de anonymiseras och rättas externt. Om inte vill det nationella provet inte vara annat än ett vanligt prov. Mer tid och träning för bedömning och betygssättning är också bra. När man inte kan överklaga betygen (vilket i sig är fel enligt min mening, betygssättning är också myndighetsutövning, som dessutom kan bli ganska avgörande) så är det en förutsättning för ett rättvist system att lärarna sätter ”rätt” betyg på eleverna. Att regeringen inte har presenterat detta är ganska oförståeligt, om jag får kommentera det.

Sedan såg jag också på Världens bästa skitskola på SVT2 i kväll, där journalisten Natanael Derwinger åker runt och försöker hitta svaren och på varför Sverige inte längre har en bra skola, och hur man kan lösa det. Exemplet Nossebro skola togs upp, och jag tyckte det var något känt med det. Just det, DN avslöjade ju att Nossebro, denna skola i Essunga kommun som har hyllats för en jättepositiv utveckling (från sämsta skola i landet 2007 till 100 % behöriga elever i engelska 2010), mycket väl kan ha ägnat sig åt att sätta glädjebetyg.

Detta faktum kommenterades inte i programmet alls. I chatten med Natanael var det flera som frågade sig detta, vilket han svarade med att hänvisa till ett antal dokument som UR lagt upp på deras hemsida. Inga kommentarer i sak, utan enbart retoriska frågor (som Har de fuskat?) och ett slaviskt hänvisande. Eller, som han också svarade:

Skolinspektionens granskning, kommunens revisorer och en externa konsultfirman har sagt sitt om Nossebro. Man ska inte tro på allt man läser i DN.

Att skolan hade gett 52 % av eleverna högre betyg än de fick på nationella prov, är ju visserligen en sanning som SIRIS (Skolinspektionen) presenterar. Sedan kan jag vara kritisk till Skolinspektionens granskning. Varför? Därför att de inte egentligen kommenterar denna diskrepans. Det de är kritiska till, är skillnaderna mellan pojkar och flickor, vilket är ett nationellt mönster och inget särskilt som Essunga drabbas av. Dessutom använder SI talen från 2009, och syns inte ha tagit hänsyn till 2010 års statistik. Skolinspektionen har med andra ord inte sagt sitt om just denna del av Nossebros verksamhet.

Rektorns lösning på de elever som fått icke godkänt i de nationella proven, har varit

• förlängd provtid för de elever som var i behov av detta,
• vissa elever fick göra provet i mindre grupper,
• elever med läs- och skrivsvårigheter fick läshjälp,
• eleverna fick träna på nationella prov från tidigare år

Därefter fick eleverna

…intensivundervisning med ett individuellt studieupplägg beroende på vad som kommit fram vid analysarbetet. När lärarna bedömde att eleverna var redo fick de göra ett nytt, sekretessbelagt, nationellt prov. Det samlade betygsunderlaget låg sedan till grund för en diskussion inom gruppen matematiklärare för att ge eleven ett adekvat betyg utifrån visade kunskaper och färdigheter.

Detta medförde alltså att 21 elever som fick icke godkänt på de nationella proven 2010, sedan fick godkända slutbetyg. Alla som en. Jag kan spontant tycka att det Nossebro gjorde, var att ta de nationella proven mera på allvar, kanske lite för mycket på allvar dessutom. Jag kan också undra över vilken ”intensivutbildning” som eleverna fick. Var det en utbildning som hade till syfte att ge eleverna bättre kunskaper, eller tillräckliga kunskaper så att de kunde bli ”godkända” av det nya nationella provet?

Oavsett så fingrar jag på en anmälan till Granskningsnämnden av UR. Varför? Därför att Världens bästa skitskola var väldigt, väldigt positiva till Essunga. Såvitt jag såg fanns inga kritiska frågor till den utveckling som Nossebro genomfört. Till DN sa skolchefen i kommunen följande om varför han trodde att det blev fel år 2010:

– Jag vet inte. Det blir kanske en medveten eller omedveten press att sätta ett betyg som är bättre än vad man skulle göra. Vi har ju haft en framgångssaga, som lärare kanske man inte vill bidra till att vi minskar i betygspoäng, säger Bosse Svensson.

En kommentar som VBSS inte har tagit fasta på. Och med tanke på den korrespondens som VBSS lagt upp på nätet, med en skrift författad av Nossebros rektor som får stå i det närmaste helt oemotsagd, så kan man fråga sig hur opartiska och sakliga VBSS varit. När man underlåter att presentera ofördelaktiga fakta, ett uttalande från en chef som indikerar felaktigheter och dessutom presenterar dokument som närmast uteslutande är ensidigt positiva, så menar jag att något inte stämmer. Jag tror jag ska skicka in anmälan och låta Granskningsnämnden avgöra saken. Så får vi se vad den sidan tycker.

DN

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: