Archive for februari, 2011

TV-licensen ska utredas, behövs den?

22 februari 2011

I min tanke är svaret ja. Vilken form är en annan fråga. Eva Hamilton skriver i dagens DN hur hon vill att framtidens medielandskap ska se ut, eftersom regeringen nu ska utreda TV-licensens framtid.

Vissa debattörer tycker det är rimligt att sälja ut SVT och SR till privata aktörer. Men hur bevaras då oberoendet? Inte genom reklamfinansiering i alla fall, för då uppstår konflikten mellan reklamaktörer och programinnehållet. Varför skulle en vilja sponsa en produkt som kritiserar en? En användarbetald lösning fungerar på det viset bättre. Sen blir frågan hur många som faktiskt är villiga till detta. Kanske dags för något av opinionsinstituten att undersöka detta, för så vitt jag vet finns ingen sådan opinionsundersökning.

Skattefinansiering har samma betänkeligheter. På det sättet rubbar man oberoendet mellan stat och media. Genom finansiering via skattsedeln finns risken att regeringen lägger sig i och kräver ändring i programinnehållet.

Kulturministern indikerade i ett tal nyligen att programutbuden i SVT och SR ska vara smalare och ägna sig mer åt det som inte kommersiella aktörer kan. Dagens system, med en idé om ett folk-TV och en folkradio, kräver att utbudet är såpass brett att det appelerar till mängden. Det finns redan många röster som höjs om att kanalerna inte ger tittare och lyssnare det dom vill ha. Gör man rundradion (SVT och SR) ännu mindre, t.ex. skär bort diverse sportssändningar och vissa underhållningsprogram, får det en klar effekt. Färre vill tycka om rundradion, färre vill tycka om TV-licensen, och grundvalen för en fullständig privatisering vill därför vara lagd. Helt enligt moderatstilen.

Eva Hamilton har rätt i att medierevolutionen vill leda till fler sätt att ta in medier. Internet vill bli en större faktor att räkna med. Att SVT och SR därför ska finnas på webben är självklart. Men ska detta skisseras in i en framtida TV-licenslösning? Jag tror det. Det tyska systemet som tas upp är intressant. Internetuppkoppling jämställs därmed med TV och radio, om ingen av dom andra delarna finns. I utgångspunkten liknar detta en bredbandsavgift, som föreslagits av vissa för att släppa fildelningen ”fri”. I så fall, om man väljer den vägen kan man också fråga sig vad licensen borde heta. TV-licens? Medialicens kanske träffar bättre.

Åtminstone tror jag att det är oundvikligt att Internet någon gång kommer omfattas av licensen, för viktigheten och vidden av den mediaformen lär inte bli mindre med åren. Tvärt emot.

Annonser

Danskt medborgarskapsschabbel får kritik av FN

17 februari 2011

(Detta har så vitt jag vet inte markerats i svenska tidningar alls, inte ens av TT…)

FN-organet UNHCR kritiserar starkt Danmarks integrationsdepartement. I tio år har departementet nekat statslösa rätten att bli danska medborgare, helt i strid med FN-konventioner. Detta skriver tidningen Politiken.

Det handlar om väl 460 personer, framför allt palestinier, som inte är medborgare i någon stat. Minst 22 sökte om medborgarskap men fick avslag. I de andra fallen glömde departementet att upplysa om att rätten till medborgarskap fanns. UNHCR ska utreda dom nordiska ländernas flyktingpolitik, och kommer nu också att utreda departementets misstag. Redan kan dock FN-organet rikta kritik mot dom felaktigheter som skett.

För att få danskt medborgarskap krävs i normala fall att en person består en test i danska språket och kulturen. Men enligt en FN-konvention från 1961 har statslösa som blivit födda i ett land rätt att få medborgarskap i det landet fram till fyllda 21 år, även om man inte består eventuella tester. Samma rätt har enligt barnkonventionen statslösa barn. De 460 statslösa kunde enligt dessa konventioner få danskt medborgarskap utan att bestå testerna. Integrationsdepartementet avslog ändå 22 ansökningar från 2004 till 2010, och glömde att upplysa än fler om deras rättigheter.

Danmarks integrationsminister, Birthe Rønn Hornbech, har beklagat handläggningen och en intern utredning pågår i ärendet. Men senast för en vecka sedan skapade ministern rubriker när hon mitt under ett sammanträde i Folketingets invandringsutskott stängde av sin mikrofon och vägrade svara på frågor från oppositionen. Vänsterblocket i Folketinget, som sitter i opposition, är mycket kritisk till det inträffade. Dansk Folkeparti, å andra sidan, kräver att Danmark säger upp FN-konventionen från 1961 och därmed dom statslösas rätt till medborgarskap.

– FN älskar att brusa upp sig. De tror att dom är heliga och kräver att behandlas så. Det är på tiden att vi sätter dom på plats, uttalade DF:s migrationspolitiske talesman Søren Krarup til Politiken.

(Politiken: UNHCR criticises Denmark)