Archive for december, 2010

För tidigt att dra några slutsatser än…

12 december 2010

En man sprängde sig själv i luften i Stockholm. Ungefär samtidigt sattes en bil i brand, och dom två händelserna har kopplats samman. Dessutom fick TT och Säpo var sin kopia av ett hotbrev som också kopplats ihop med dådet.

Det har påpekats att mannen var utstyrd med flera rörbomber fyllda med spik och nitar, bomber som är byggda för att orsaka stora splitterskador och så många döda som möjligt. Samtidigt måste något ha gått snett, i och med att en av bomberna detonerade medan mannen befann sig i ett relativt folktomt område. De slutsatser kan man dra.

DN publicerar nu en utskrift av hotbrevet som TT mottog. Lars Vilks’ Muhammedkarikatyrer är omnämnda, likaså Sveriges insats i Afghanistan. Mannen ska också, enligt ett ögonvittne, ha burit palestinaschal.

Statsministern gick under söndagen ut i en presskonferans och konstaterade att vissa saker hänt, men att polisen får reda ut eventuella samband, orsaker och förklaringar. Vilket är vettigt.

Samtidigt är jag rädd att detta vill leda till en större rädsla för muslimer och islam än vad som redan finns. Redan i dag kopplas muslimer i allmänhet samman med al-Qaida, al-Shabaab och vissa extremisters rättfärdiggörande av våld. Vissa medier har redan tagit tilfället i akt för att peka på att invandringspolitiken lett till bombdådet, vilket är helt sanslöst. Vi befinner oss i en allvarlig situation, skrivs det. Sant. Men då är det smaklöst att skylla bombdådet på islam.

2003 kastades flera brandbomber mot en vallokal i Kista i samband med det irakiska valet. Ett hotbrev skickades ut, där en svensk gren av al-Qaida tog på sig skulden. Tre personer åtalades för terrorbrott. Polisutredningen visade att det inte rörde sig om inbitna våldsförhärligande fundamentalister, men om flera ungdomar som ”hadde tråkigt”. Bombdådet i centrala Stockholm är en mer allvarlig händelse, men samtidigt ett tecken på att inte dra slutsatser för tidigt.

Annonser

Dagens funderingar

10 december 2010

I dag delas Nobels fredspris ut i Oslo. Även om demokrati inte sällan hjälper till att skapa fred, så är jag något skeptisk till att Liu Xiaobo fick priset. Men, all ära till honom ändå, han är värd internationell uppmärksamhet och Kinas problem förtjänar offentlig debatt. En debatt som avstannat i och med västvärldens utsträckta handel med Kina. Till skillnad från Iran.

Så har regeringen framlagt sitt förslag till införing av datalagringsdirektivet, nämligen proposition 46: Lagring av trafikuppgifter för brottsbekämpande ändamål – genomförande av direktiv 2006/24/EG.

EUs utvärdering av direktivet fortsätter alltjämt, planlagt slutdatum ligger någonstans på våren. Skulle EU komma till att direktivet är felaktigt och behöver revideras, så hoppas jag att regeringen tar till förnuftet. Även om dom inte verkar göra det nu.

En intressant sak till är att propositionen beslutades den 3 december av regeringen, alltså för en vecka sedan i dag. Man kunde tänka sig att justitieministern var den som föredrog i frågan, var den som fick lov att lägga fram propositionen. Föredragande var dock migrationsministern (som visserligen är biträdande justitieminister, men ändå). Fanns det någon departementschef med? Nej. Hur många regeringsmedlemmar finns det? 24. Hur många var med och fattade beslutet? 7…