En förändrad yttrandefrihet – en sammanfattning


Kommittén publicerade i dag något som kallas debattbetänkande, som sätter upp tre modeller för hur en ny yttrandefrihetsgrundlag kan komma att se ut: Ansvarsmodellen, verksamhetsmodellen eller ändamålsmodellen. Samtliga förslag med lagtext, vilket passar utmärkt för en analys av vad som är bra och dåligt.

Ansvarsmodellen innebär, som utredningen skriver, ”att endast yttranden som framförs i massmedier och som någon tar ett tydligt ansvar för ges grundlagsskydd. Ansvaret kan deklareras antingen genom utgivningsbevis eller genom ansvarsuppgifter som anges i eller på massmediet.

Rent spontant kan man tänka att ”massmedier” bara betyder medier såsom radio, TV och böcker, men utredningen föreslår också att webbplatser ska kunna falla under definitionen, vilket i och för sig är bra. För ett grundlagsskydd krävs så, i ansvarsmodellen, att ägaren, drivaren eller i utgångspunkten vem som helst skaffar sig ett utgivningsbevis. I det här fallet gäller dock efterforskningsförbudet bara om någon formellt tar ansvar för publiceringen. Den här modellen liknar mest på dagens yttrandefrihetsgrundlag.

Verksamhetsmodellen innebär att den traditionella mediebranschen får ett extra starkt stöd. Även om grundlagen i huvudsak ska skydda de traditionella medierna finns det ändå möjlighet att skriva ut ansvarsuppgifter, och ändå få grundlagsskydd. Problemet med den här modellen är att ”massmediaföretag” är ett vagt begrepp och måste tolkas för att få klarhet i om grundlagen gäller. Dock krävs inga utgivningsbevis i den här modellen, för massmediaföretag blir alltid skyddade av grundlagen, och övriga upphovspersoner blir det om de skrivit ut ansvarsuppgifter.

Ändamålsmodellentar sin utgångspunkt i det som kan anses vara ändamålet med en särskilt stark yttrandefrihet. Som en konsekvens av denna utgångspunkt skyddas yttranden som har vissa angivna syften. Det gäller yttranden med ett opinionsbildande, journalistiskt, litterärt eller konstnärligt ändamål. Sådana får grundlagsskydd om de framförs i massmedier.

Denna modell är den knepigaste p.g.a. att den sammanfaller med EUs dataskyddsdirektiv. En grund är att i ändamålsmodellen vill alla yttranden i massmedier bli grundlagsskyddade närmast utan undantag, vilket i sin tur skapar konflikt med PUL, personuppgiftslagen. Men även i den här modellen blir det problem med tolkningar, för vilka yttranden har ett opinionsbildande, journalistiskt, litterärt eller konstnärligt ändamål? Det kan absolut bli svårbedömt till tider och brista i tydlighet.

Ansvarsmodellen ger enligt min mening den mest tydliga bilden av när något är grundlagsskyddat eller ej. Samtidigt måste man inte själv göra större ansträngningar i de andra modellerna, inget utgivningsbevis måste t.ex. införskaffas. Man kan fråga sig om det är bra att en myndighet måste godkänna någon för att få grundlagsskydd. Det är enligt min mening inte helt rätt.

Ändamålsmodellen sätter upp de ”bästa” yttrandena och favoriserar dom. Egentligen är det bra att man stöttar de yttranden som traditionellt sett har ett högt yttrandemässigt värde. Problemet är att man är tvungen att tolka de vaga begreppen för att reda ut om något är grundlagsskyddat eller ej. Dessutom föreslås att meddelarfriheten här gäller även om uppgiftslämnaren var i ”god tro”, vilket är en signal om en ökad otydlighet.

Verksamhetsmodellen känns dock som den bästa, den ger vissa medier grundlagsskydd per automatik och andra om de sätter ut ansvarsuppgifter. Visserligen måste man här tolka vad som är ett massmediaföretag eller inte. I de situationerna borde det dock inte bjuda på problem att sätta ut ansvarsuppgifter. Jag tror jag går för den modellen.

Utredningen i sin helhet (428 sidor): SOU 2010:68

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: