Archive for augusti, 2010

Moderat: ”DNA-testa alla män”

31 augusti 2010

Just det. Någon har föreslagit ett centralt DNA-register där alla mäns DNA registreras. Varför? Därför att män procentuellt begår fler brott än kvinnor? Nej, men nästan. För att, som moderaten Måns Cederberg i Nyköping föreslår, för att antal våldtäkter ökat kraftigt. Män står dessutom enligt BRÅ för merparten av de våldtäkter som begås i Sverige.

Åter igen börjar diskussionen kring att män borde ta ett kollektivt ansvar p.g.a. vissa enskildas ageranden. Jag förstår inte varför alltid alla män dras över en kam när det kommer till liknande historier. Män slår. Män våldtar. Jag ska inte säga att det inte är sant, därför att det finns män som gör det. Men det finns också kvinnor som gör det. Och de tas inte upp i debatten – märkligt nog. Kan vi inte sluta pålägga ett kollektivt ansvar på männen för att vissa begår våldtäkter?

Till slut vill jag göra en jämförelse. Hade vederbörande politiker (inte riktat som kritik till denne) varit sverigedemokrat, och bytt ut ordet ”män” med ”invandrare”, hade förslaget avfärdats på en gång p.g.a. rasism. Är inte sådana förslag som detta vi står inför dessutom diskriminerande? Därför att bara män och inte kvinnor omfattas av regeln?

Lokaltidningen: http://www.sn.se/nyheter/nykoping/1.792605

Not: Politikern har klart uttryckt att hans åsikter inte har någon förankring inom Moderaterna på riksnivå. Tack.

Annonser