Archive for juli, 2010

Bloggen flyttar…

21 juli 2010

…men inte till någon ny adress. Författaren ska dock börja studera juridik på annan ort, och från att baseras i Trondheim, mitt i Norge, kommer bloggen från augusti av skötas från Tromsö, norr om Murmansk…

Annonser

Igen, Kjell Albin Abrahamsson?

12 juli 2010

Sveriges Radios välkände korrespondent och radiojournalist Kjell Albin Abrahamsson har gjort det igen. I december 2004 avslöjade han att han var republikan i programmet Ring P1, varpå programmet fälldes i Granskningsnämnden. Förra året sände P1 programmet På spaning efter Europa, som blev uppmärksammat efter att programmet Medierna i samma kanal avslöjade fifflet med bakgrundsljud. Intervjuerna som påstods äga rum i olika europeiska städer, men flera intervjuer hölls i stället i Sverige. Kjell Albin Abrahamsson var igen programledare, och uppträdde enligt min mening arrogant när han konfronterades med oegentligheterna.

Den här gången gäller det tatueringar i Ring P1. Nu vet jag att inte alla tycker om tatueringar, men samtidigt har jag aldrig upplevd frågan som särskilt allvarlig. Men, när en kvinna ringer in från Svealand och vill prata om tatueringar, vad sker? Jo, Kjell Albin tar över hela programmet och släpper loss sina egna åsikter i en hel minut före inringaren får säga sitt. Två dagar senare skriver en annan kvinna in och vill att ”Kjell Albin håller sina åsikter för sig själv, tack”. Svaret? ”Det rådet kommer jag inte att följa. Det är en del av det här programmets syfte.”

Men Kjell Albin. Syftet är att debattera med lyssnaren där lyssnaren får föra fram sina åsikter. Hur mycket debatt blir det om programledaren okritiskt håller med inringaren?

”Sjöberg”: Förbud mot lotterireklam inte oförenligt med EU

8 juli 2010

Målen C‑447/08 och C‑448/08 (hittas enklast genom sökning här) har nu avgjorts i EU. Otto Sjöberg, fd chefredaktör för Expressen, och Anders Gerdin, fd chefredaktör för Aftonbladet, fälldes i Stockholms tingsrätt för att ha gjort reklam för företagen Expekt, Unibet, Ladbrokes och Centrebet på sina hemsidor. Efter att ha dömts till dagsböter överklagades domen. Efter att först ha sagt nej till att ta upp målet tvingade HD hovrätten att handlägga fallet, och då begärdes förhandsavgörande från EG-domstolen in. Frågeställningen var om förbudet mot att ”främja deltagande i … ett utom landet anordnat hasardspel” (38 § 2 st. lotterilagen).

I princip är detta en spännande frågeställning eftersom vissa andra land, t.ex. Norge tillämpar samma taktik. Å andra sidan har ju Sveriges alkoholmonopol inte fått nej av EG-domstolen (än…). Huvudargumentet från Sjöbergs/Gerdins sida var att förbudet som det är i dag diskriminerar hasardspel utomlands jämfört med inomlands,  och att sådan diskriminering är förbjuden enligt EU.

EG-domstolen kom till slut fram till att

1) främjande av hasardspel utomlands är inte i strid med artikel 49 EG, och

2) det går inte att, som det är nu, straff för främjande av hasardspel bara finns för hasardspel anordnade utomlands. Detta utgör diskriminering enligt domstolen.

Domstolen gör nämligen bedömningen att eftersom de fyra företagen anordnar spelen i vinstsyfte, hade de inte fått tillstånd att anordna spelen i Sverige (§ 44). Och därför är det ingen diskriminering i förbudet, eftersom Otto Sjöberg och Anders Gerdin hade behandlats likadant om företagen hade varit i Sverige.

Dags att ta bort förtal som brott?

7 juli 2010

Norge är på väg att få en ny strafflag. Europarådets resolution 1577 (2007) uppmanade medlemsstaterna att ta bort fängelsestraff från straffskalan för förtal, vilket innefattade Norge. Maxstraffet för förtal i Norge är sex månaders fängelse, men högst tre år om det är fråga om grovt förtal. I utgångspunkten gällde uppmaningen att ta bort fängelsestraffet, men justitieministern, Knut Storberget (socialdemokrat), gjorde en helsväng och tog bort alla de nya bestämmelserna om förtal i den nya strafflagen. Trots att ett förslag till remiss hade skickats ut som löd i direkt motsatt riktning.

I propositionen skriver den norska regeringen, efter en del överväganden, att ”Etter departementets syn taler gode grunner for å erkjenne at straff ikke lenger er en praktisk eller formålstjenlig sanksjon mot de rene omdømmekrenkelser.” [Ot. prp. (2008-09), s. 166]

Straffet för förtal i Sverige är böter, eller fängelse i högst sex månader om det är fråga om grovt förtal. Eftersom det inte ingår fängelse i straffskalan blir eventuella polisutredningar svårutredda, eftersom vissa centrala åtgärder enligt rättegångsbalken inte går att ta till. Resultatet blir ett stort antal enskilda åtal i brottmål. Att då i stället driva skadeståndsmål som enskild är inte ett stort steg i sig. Den enda skillnaden blir att personen i fråga inte får ett knapp i brottsregistret och en bot att betala till staten.

Förhållandet till JK är en annan femma. Förtal är i dag ett brott som JK kan utreda ur tryckfrihetssynpunkt. Tas brottet förtal bort, kan inte JK utreda gärningen som brott. Ett spontant förslag jag kommer på är att ge JK myndighet att driva skadeståndsanspråk för den drabbade, mot det medium som gjort det klandervärda uttalandet. Möjligtvis återkommer jag med mer klargörande lagförslag, men denna tanke är härvid utkastad på Internet, i yttrandefrihetens värld.

Vad tycker ni som läser denna post? Borde förtal vara eller icke vara ett brott? Kom gärna med synpunkter (men undvik personangrepp…)!

Miljöpartiet? Hmmm…

5 juli 2010

Så. Nu har valtesterna kommit, och jag har (som före EU-valet) tagit DN:s valtest. Enligt samma tidning verkar liknande tester gynna Centerpartiet, men inte i mitt fall.

Jag blev miljöpartist med 48 % lika svar. Oppositionen (s, v, mp) låg alla högre upp än alliansen. En interessant grej är att Folkpartiet, som kom högst i EU-valtestet, kom sist nu. Med 33 % lika svar.

Men över till verkligheten. Jag känner mig visserligen rädd om miljön, och jag har egentligen inget emot Maria Wetterstrand. Men i jämställdhetsfrågor ställer sig Miljöpartiet lite för långt åt vänster för min del. Det som lockar mest är faktiskt Piratpartiet. Även om de inte var med i testet…