Archive for juni, 2010

Allt eller inget, (mp)

10 juni 2010

Niclas Malmbergs inlägg på Newsmill förbryllar mig. Enligt han skulle rätt till yttrandefrihet inte betyda rätt till ekonomiskt stöd för yttrandefrihet. Denna (o)logiska ekvation haltar en aning: I överförd betydelse kan man i så fall säga att man måste förtjäna rätten till yttrandefrihet – det funkar inte. Yttrandefrihet betyder rätt till ekonomiskt stöd för yttrandefrihet, bland annat.

Att vänsterpartierna (här representerat genom Miljöpartiets ledamot i nämnden) inte önskade stöd till Nationell Idag har grundat sig på att NI står för odemokratiska värderingar. Dess åsikter ligger långt ute på högerkanten, vilket inte har ifrågasatts. Men är det lämpligt att dra in presstöd därför att en tidning inte har ”rätt” åsikter? Absolut inte. Ska det finnas ett presstöd, ska det vara öppet för alla tidningar som vill utnyttja möjligheten. Allt eller inget.

Niclas Malmbergs förslag är besynnerliga.

  • Krav på att andelen nyhetsmaterial i tidningen är minst 55 procent.
  • Ändrad definition så att opinionsbildning inte räknas in bland detta nyhetsmaterial.
  • Krav på att de nyheter som skildras är av olika karaktär.

Okej, så vi behöver alltså ännu en myndighet, vi kan kalla den Nyhetsmyndigheten, som ska granska vilka publikationer som ska ges offentligt stöd. Jag vänder mig dels mot förslaget p.g.a. att begreppet ”nyhet” inte kan defineras (i alla fall inte enkelt), vilket leder till en oerhörd rättsosäkerhet, dels eftersom press och stat inte kan bindas ihop på ett sätt som skadar pressens oberoende. Är detta verkligen ett seriöst förslag? Jag undrar…

Annonser

BTH:s gubbråd

4 juni 2010

Blekinge Tekniska Högskola har tydligen tillsatt en utredningsgrupp för framtidens högskola. 25 män och 1 kvinna är med. Kvinnoandelen är alltså bara 4 %, vilket är något märkligt. BTH borde ha förstått att om de medvetet valde bort kvinnor, ville det ha kommit ut och skapat fler problem. Fler problem än det att kvinnor ville varit med.

Det är besynnerligt när könsbalansen är så obalanserad i råd och nämnder. Jag tycker inte att det är lämpligt med så stor obalans. Men viktigt är att kompetens värderas. Kompetens får enligt min mening inte frånvikas av kön, det skapar istället en kultur där personer kan få höra ”att dom bara finns i en styrelse för att de är [kvinnor/män]”. Men på en teknisk högskola finns det definitivt kvinnor med kompetens som kan vara med.

Sedan ska det också vara balans i ålder mellan ledamöterna i råd och styrelser.

IPRED prövas i EG-domstolen…

4 juni 2010

…i alla fall om Ephone får det som dom vill. Hela frågan kring IPRED är väldigt märklig. Jag håller med om att polisens upphovsrättsbrottsarbete möjligen är mindre bra. Men att tillåta privata organisationer tillåts agera polis och begära ut uppgifter är, trots att rättssäkerheten verkar tillfredsställas, enligt min mening inte rätt. Ephones vd använder ord som ”privatspanare” när han pratar om Bonnier Audio och företagen som lämnat in IPRED-ansökningar. Det goda, gamla editionsföreläggandet från rättegångsbalken (yrkande av polisen att någon ska lämna bevis inför rätt) är menat för sådana här fall, och att man inte beaktar det (jo, jag vet att hela processen kommer från EU, men ändå) är dumt.

Jag tyckte att hovrätten gjorde helt rätt när den friade Ephone, även om beslutet slutade 2-2 med ordförandens röst som avgjorde. En passordskyddad server är inte offentlig, då hade den inte skyddats med passord. Sedan har ju Ljudboksförlagen anlitat någon som brutit sig in på servern – jag tror inte at personen i fråga fick tag i passordet av någon admin – och tagit reda på IP-adresser och allt möjligt. Jag säger: HD, fria Ephone!

Det har sagts att Internet inte regleras av lagar och regler. Det gör det visst. Men att företag som hävdar att de skyddar sina egna rättighetshavare inte respekterar bestämmelser om t.ex. dataintrång är inte rätt. Alls.