Archive for maj, 2010

”Arvsynds-beslutet”: Kortfattat och kontroversielt – eller?

23 maj 2010

I stort sett alla större tidningar (eftersom ju svaranden är en större tidning), men också SR:s program Medierna, har slagit upp nyheten om att Sydsvenskans ansvarige utgivare Daniel Sandström skulle vara ansvarig även för artiklar publicerade före hans tillträdande. Expressens Thomas Mattson är kritisk, medan Journalistförbundet tydligen inte är det.

Frågan som aktualiseras är, som många redan varit inne på, om ett artikelarkiv på Internet står under den ansvarige utgivarens ansvar. Förvisso är jag beredd att hålla med de som menar att ett ja på frågan innebär att utgivaren tvingas ta bort känsliga artiklar, men om så skulle vara fallet är det ingen på redaktionen som är ansvarig för dessa gamla artiklar. Om nu inte den f d ansvarige utgivaren finns kvar i annan position, det vill säga. I så fall borde det finnas en ”ansvarig arkivarie” som handhar ärenden där vissa känner sig kränkta. En arkivombudsman.

Sedan har Sydsvenskan självmant gått in och sagt att domen feltolkades. Som den juridiknörd jag har visat mig vara, var jag tvungen att leta rätt på domen i fulltext (och hittade en hänvisning med pytteliten text på deras hemsida…). För er andra har jag laddat upp den här, i lämpligt format. Det är en kort dom, bara fyra sidor lång, med extremt korta domskäl. Bakgrunden är givetvis att frågan i sig är kortfattad och bara avser ett lagrum. Men jag läser själv varför annan media feltolkade domen. Trots försök är det inte helt okomplicerat att utläsa vad domstolen har menat, men jag har till slut kommit till samma slutsats som Sydsvenskan gjorde.

För vad har domstolen egentligen sagt? Jo, man besvarar advokatens fråga om Sandström är rätt part i målet eftersom han är ansvarig utgivare. Men advokaten gör inte gällande att brottet skedde från och med 2004, utan från den dag han uppmanade Sydsvenskan att radera artikeln. Och då var Daniel Sandström ansvarig utgivare.

Annonser

MP: Förbjud dubbdäck i Stockholm

10 maj 2010

Efter att Hornsgatan nu effektivt stängts av för bilar med dubbdäck, har Miljöpartiet i Stockholm nu kommit fram till att det bästa vore ett totalt dubbdäcksförbud i hela Stockholm, från vintern 2011-12.

Här där jag bor finns redan ett system för att minimera dubbdäcksanvändandet: Nämligen en dubbdäcksavgift. Avgiften ska bl.a. bekosta åtgärder för att minska luftförorening och förbättra väglaget (som ju också slits bort i den händelse dubbdäck används flitigt). Detta skrev DN:s Allt om Motor i maj i fjol: Inför avgift för dubbdäck

Det verkar som att förbudet på Hornsgatan har gett en önskad effekt, vilket är ytterst glädjefullt. Till saken hör att särskilt här i min norska hemstad är väglaget utanför stan så svårt under vintern att dubbdäck nästan måste sägas att vara påbjudet för att undvika olyckor. Jag föreställer mig inte att det är så illa i Stockholmstrakten, även om förra vintern verkade allt annat än inbjudande till att ställa dubbdäcken på hyllan.

Hade jag varit politiker i Stockholm hade jag därför motionerat om att införa en avgift på användandet av dubbdäck, för så att säkerställa att de intjänade medlen används till miljöförebyggande åtgärder. Det tror jag att vill fungera.

Snart i frihet: Leif Bruno Axmyr

7 maj 2010

Örebro tingsrätt meddelar i dag att ”en man som dömts för två mord och grov mordbrand i november 1982” får sitt livstidsstraff tidsbestämt. Vem andra kan det vara än Leif Bruno Axmyr, mannen som hittils suttit längst i fängelse, som fortfarande sitter inne. Annika Östberg fick sitt straff tidsbestämt till 45 och ett halvt år, medan Axmyr får ett år till, eftersom tingsrätten anser att tre år är en lämplig tid att förbereda Axmyr på ett liv i frihet. Å andra sidan slipper han nog stå i bostadskö och kreditprövningar, eftersom Olof Palme i sin tid lovade Axmyr en lägenhet när han skulle komma att friges. Vilket då alltså blir 2013.

Om inte någon överklagar beslutet, så…