Archive for januari, 2010

Hur tänker miljödepartementet?

28 januari 2010

Nu har vargdebatten rasat en god stund, og som vanligt är den typexemplet på en polariserad diskussion där man inte viker för att blanda in osakligheter från båda sidor. Det sägs att vargen är inavlad och genetiskt skadad. Därför skjuter man av delar av vargstammen och sätter dit nya djur. En stor del av debatten har emellertid – föga förvånande – kommit att handla om huruvida vi ska ha vargar eller inte i Sverige. Jag väntar med att ta den debatten, jag vill göra mig klar med huvudfrågan först.

I det naturliga utvalet är det så att ärftliga sjukdomar och mutationer sprider sig fortare och enklare ju mindre en arts stam är. Men när Miljödepartementet rekommenderar skyddsjakt för att förhindra genetiska skador, skjuter de ju sig själva i foten rätt rejält. För när man skjuter av varg, blir den återstående stammen mindre. Sprider inte sig genetiska skador fortare då? Vill inte sannolikheten för mutationer öka?

Nu har en svensk og tre amerikanska forskare hittat att en isolerad och liten vargstam i USA visst utsätts för genetiska skador, i strid med det som regeringens utredare hittat i Rovdjursutredningen. Det enda rätta vore i så fall att sätta ut nya vargar från utanför Sverige. Dessutom, vem kan se på en varg att den har en genetisk mutation? Det är svårt utan en större inspektion, som görs efter att vargen skjutits. Då blir skyddsjakten istället till en jakt där man skjuter vargar på måfå, och där man dessutom skjutit en varg för mycket.

Vargen är utrotningshotad och nödvändig för en biologiskt mångfald. EU-lag hindrar avskjutning utom i särskilda fall. Uppenbarligen har inte regeringen med varg-negativa Centerpartiet i spetsen lyckats bevisa varför skyddsjakten var nödvändig. Vidare har jag ett råd till regeringen efter att ha tittat på Debatt i förra veckan: Skjut inte ner fler vargar nästa år!

Annonser

Centerpartiets våta AF-dröm

21 januari 2010

DN skriver i dag att Centerpartiet på sikt vill att Arbetsförmedlingen ska privatiseras. Det finns en önskan att 50 procent av alla jobb ska förmedlas av privata aktörer. Dessutom ska varje arbetslös få en jobbpeng (vilket jag antar är ett förnyat försörjningsstöd), som fördelas mellan arbetsförmedlaren och arbetssökanden, ett incitament för att ge andra jobb.

Centerpartiet glömmer ändå att det redan finns privata arbetsförmedlare som förmedlar jobb. De kallas bemanningsföretag. Den norska modellen, där arbete och välfärd samlas under ett gigantiskt tak, har en tendens att bli en för stor myndighet. Problemet blir när många små företag blir svårhanterliga och svårgreppade. I så fall krävs ett stort arbete från nya Arbetsförmedlingen för att förhindra fusk. Då hundratals sjukförsäkrade utreddes av Försäkringskassan genom upphandlade tjänster, visade det sig att vissa företag inte skötte sitt arbete. Hur förhindras detta i nya AF?

Men framför allt: Problemet med Arbetsförmedlingen torde väl inte vara bristen på konkurrens, snarare bristen på jobb i det aktuella området. Det bästa sättet borde i så fall vara om nya arbetstilfällen skapades. Jag undrar om det är något som privata aktörer kan hjälpa till med? Jag tror varken privata aktörer eller en jobbpeng kommer lösa problemet.